top of page

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ 

Bir Gönül Bilgesinin Gönül Tarifi

2 Avrasya Pozitif Psikoloji Konferansı “Kutsal Kelimeler ve Pozitif Psikoloji” 

Hz. Peygamber’in (SAS) Dindeki Yeri

Tasavvufî İrfân Işığında İslâm’ı ve Allah’ın Elçisini Yeniden Düşünmek

Sultan Veled Sempozyumu 
İstanbul - Bölüm 29

Hz. Şems Sempozyumu, Konya

Hz. Üftade Sempozyumu, 8. Oturum

Mısri Niyazi Sempozyumu, Malatya

bottom of page