top of page

EĞİTİMİN KAPSAMI

Mevlânâ’nın öğretilerinden ve insanlık tarihinden damıtılan bir tür bibliyoterapi 
Dine, hayata, insana, olaylara, Evrene, 
İnsanın dünyadaki var oluşuna, 
İnsanın kapasite ve yeteneklerine, 
Gam ve kederlerine, 
Gönül hastalıklarına, 
Sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, 
Sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, 
Kozmik aşka bakış açısı

EĞİTİMİN AMACI

Gönül kederlerimizin, depresif duyguların kaynağını teşhis ve anlamlandırma, böylece “kendini bilme”de ilk ve en önemli adım. 
Ders anlatıcının Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle düzenlediği gönül terapi ilkelerinden yararlanarak kendine telkin ve yardım vasıtasıyla katılımcının kendi duygu durumuna müdahale prensiplerini uygulama becerisi.
Var oluşsal (ayrılık, değersizlik, başarısızlık, tatminsizlik, ölüm, anlamsızlık, suçluluk, …) korkularımızla yüzleşme
Tahrip edici dürtü ve düşüncelerin kontrolü ve yönlendirilmesi
Öz-benlik değer bilinci 
Her bireyin kendi varlık kemâlini keşfe giden tekâmül yolunun sezgisel prensipleri. 
Katılımcıların duygu durum ve gönül hallerinin seyrinin derste verilen ölçüm araçlarından yararlanma. 
Yaşam ve çalışma zevkimizin nitelik ve niceliğinde olumlu değişim
Kendimizi enerjik ve canlı hissetmenin yolları
Estetik yönümüz 
Yaratıcı bir hayal dünyasının ontolojik ve sezgisel yolu
Varlık algımızın eşik sınırları
Sevme becerisinin katmanları
Varlık ailesinin bir ferdi haline gelme: “vahdet şuuru”
Değerler manzumesi 
Gönül sıhhati 
Yaşam bilgeliğinin esaslarına ilişkin bilişsel ve sezgisel farkındalık. 

İÇERİK

1. Dönem

FARKINDALIK
Kendini Bilme
Gönül Halimizi Anlama
Başlıca Gönül Hastalıkları ve Nedenleri


​İNSANIN EVREN İÇİNDEKİ YERİ: BÜYÜK FOTOĞRAF
Kendimize Biçtiğimiz Değer ve
Değer Ölçeğimizi Belirleyen Başlıca Unsurlar
Ben Kimim?
Evrensel İnsanın Özellikleri
Ayrımcılığa Araç Olabilecek Başlıca Ötekileştirme Kategorileri
Evrensel Bilinç Düzeyi
Yerel Olan İle Külli İlkeler Arasındaki Çatışmalar
Her Bireyin İnşâ Ettiği Dünya 
Ayrılık (Seperation) Problemi

2. Dönem

TEFEKKÜR,  DÜŞÜNCE HATALARI
Algı Örgütlenmemiz ve Otomatik Düşüncelerimiz
Aklın Nurunu Örten Vehimler (Düşünce Hataları)
Otomatik Düşüncelerimizin Kendimiz Tarafından 
Akıl Nuru İle Yeniden Yapılandırılması 

3. Dönem

BİLİNÇALTI TEMİZLİĞİ
Kendini Bilme
Gönül Halimizi Anlama
Başlıca Gönül Hastalıkları ve Nedenleri


SANAT VE ESTETİK ZEVKİN GELİŞTİRİLMESİ
Müzik, Edebiyat, Tiyatro, Yazı, Drama Etkisi
İlim-İnanç-Umudun Üzerimizdeki İnanılmaz Etkisi
Yalnızlık Tecrübesi
Evrensel Bilince Katılma Metotları

4. Dönem

TEZYİN : BENLİĞİN YENİDEN İNŞASI
Manevi Kazanımlar
Can İsa’mızı Gün Yüzüne Çıkarma
İlahi Kimya ve Dönüşüm
Benliğin Miracı

EĞİTİMİN SÜRESİ

2 Yıl / 4 Dönem

Güz Dönemi:
Ekim - Aralık  (12 Hafta)

Bahar Dönemi:
Şubat -Haziran  (12 Hafta)
 
(Ramazan ayında seminerlere ara verilmektedir)

YENİ KAYIT TARİHİ

2023 Ön kayıt başvuruları başlamıştır. 
Ekim 2023’de eğitim başladıktan sonra program tamamlanıncaya kadar

2 yıl bu programa yeni kayıt kabul edilmeyecektir. 
Eğitimler ücretlidir.

EĞİTİM SAATLERİ

Perşembe 19:00 - 21:00

ÖN KAYIT FORMU

AD

TELEFON

SOYAD

EMAIL

bottom of page